doelstelling
RINNY HUIZINGA STICHTING

 

   

 

Doelstelling

De Rinny Huizinga Stichting wil het technisch onderwijs ten behoeve van vooral volwassen mensen in ontwikkelingslanden te bevorderen. Dat doet zij onder andere door financiële steun te bieden aan onderzoeksprojecten voor of in ontwikkelingslanden zoals bijvoorbeeld de toepassing van zonne- of wind-energie, drinkwatervoorziening, speciale bouwtechnieken, irrigatie en dergelijke.

Daarnaast wil de Rinny Huizinga Stichting aan studenten techniek, bijvoorbeeld in het kader van een afstudeerproject, projectbeurzen verstrekken. Zo’n beurs wordt beschikbaar gesteld om een onderzoek te starten of de resultaten van een onderzoek verder te ontwikkelen of uit te voeren. Het onderzoek moet een bijdrage leveren aan het technisch onderwijs in ontwikkelingslanden of aan het welzijn van mensen in ontwikkelingslanden.

(voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2016)